Spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA. Zarządzanie i finanse

Wybrane aspekty metodologiczne postrzegania sygnałów słabych (Bogdan Ćwik)

Rola mediów społecznościowych w systemie zarządzania kryzysowego (Tomasz Hoffmann)

Geoanalizy w systemach zarządzania kryzysowego i w biznesie (Piotr Zaskórski, Grzegorz Pokorski)

Psychologia stresu w sytuacjach kryzysowych (Karol Parafian)

Zasady komunikowania się w organizacji (Maciej Sikorski)

Creation of Local Entrepreneurship as a Key Factor in the Development of Communes (Waldemar Kunz)

Niektóre aspekty systemowego zapewniania jakości (Waldemar Ziemski)

Sexual Theme in Advertising and Purchasing Decisions of Customers (Iwona Osmólska)

Alternatywne źródła energii. Zewnętrzne koszty czy korzyści?(Janusz Tomaszewski)

Gospodarcze i ekologiczne aspekty funkcjonowania korytarzy transportowych – studium przypadku polskiego odcinka Via Carpatia (Krzysztof Sala)

Turystyka zrównoważona w przedsięwzięciach instytucji publicznych – studia przypadków (Beata Paliś)

Działalność Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (Jerzy Sikorski

Mechanizmy i instrumenty zwalczania celnej przestępczości transgranicznej (Małgorzata Chackiewicz)

Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie w aspekcie użytkowania środków transportu (Marta Stanisławska)

Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych (finansowych)(Monika Szczerbak)

Termin „kreatywna rachunkowość” – dylematy poznawcze (Agnieszka Wikarczyk)

Miary ryzyka (Beata Katarzyna Lasota)

Ogólna charakterystyka przestępstw fałszowania znaków urzędowych oraz ich skutki dla gospodarki (Izabela Jankowska-Prochot)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w świetle projektu nowej ustawy – rozważania prawne i praktyczne (Paweł Falenta)

Bezpieczeństwo finansowe państwa to KAS, więc poznaj nas – informacja (Wiesława Dróżdż, Dorota Openchowska)

CZĘŚĆ DRUGA. Bezpieczeństwo

Podmiotowo-aksjologiczny paradygmat kształtowania strategii bezpieczeństwa i obronności państwa w czasach współczesnych (Katarzyna Świerszcz)

Zarys ewolucji koncepcji bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–2014 (Iwona Szkudlarek)

Normalizacja obronna w systemie bezpieczeństwa państwa (Jacek Woźniak, Bogusław Rogowski)

Bezpieczeństwo ideologiczne jako subkategoria bezpieczeństwa narodowego (Paweł Łubiński)

Deep fake jako forma dezinformacji i zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, demokracji i prywatności (Maciej Saskowski)

Ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa państw bałtyckich (Renata Runiewicz)

Handel ludźmi i przemyt migrantów – wyzwania współczesnej Europy w kontekście unijnej operacji EUNAVFOR MED SOPHIA (Maciej Piór)

Logistyka w bezpieczeństwie – wybrane problemy (Roman Polak)

Ograniczenia analizy systemowej zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa (Piotr Sienkiewicz, Stanisław Krysiński)

Prognozowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni (Michał Siek)

Programy rządowe realizowane w obszarze bezpieczeństwa społecznego (Józef Pruchniak)

Intellectual Property law and security on Automotive Industry (Małgorzata Zalewska-Traczyk, Manishkumar Saini)

Bezpieczeństwo morskie jako element zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego (Marta Szmidt-Mejza)

Bezpieczeństwo na morzu – współpraca cywilno-wojskowa dla ratowania życia ludzkiego (Krzysztof Ligęza)

Koncepcje japońskiej marynarki wojennej w zakresie budowy i wykorzystania niszczycieli podczas II wojny światowej (Jarosław Jastrzębski)

Poziom kompetencji ratowniczych społeczeństwa jako wyznacznik zmian w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa człowieka (Magdalena Szumiec)

Bezpieczeństwo transportu materiałów promieniotwórczych (Iwona Sobiecka)

Legal Aspects of Transplantations (Pavol Kádek)

Oględziny pokrzywdzonego – zarys problematyki w ujęciu ustawy karnoprocesowej, doktryny i judykatury (Justyna Żylińska)

Przestępczość narkotykowa w Federacji Rosyjskiej (Natasza Duraj)

Wpływ współzależności cen na bezpieczeństwo żywnościowe na przykładzie Polski i Ukrainy (Denys Cherevyk, Michał Wojtaszek)