Spis treści

Słowo wstępne

Prolog

1. Dziedzictwo. Europejskie korzenie.

2. Przyszłość. Europejskie marzenie

Rozdział I. Cywilizacja śródziemnomorska: kolebka naszej kultury

1. Znaczenie cywilizacji śródziemnomorskiej we współczesności

1.1. Powracanie do źródeł

1.2. Z widokiem na Akropol

1.3. Forum Romanum

1.4. Civitas Dei

2. Podział cywilizacji śródziemnomorskiej

2.1. Zachód i Wschód

2.2. Północ i Południe

Rozdział II. Cywilizacyjne ścieżki Europy

1. Cywilizacja łacińsko-germańska

1.1. Narodziny Europy w karolińskich i romańskich klasztorach

1.2. W kierunku francuskiego racjonalizmu i niemieckiego idealizmu na kontynencie oraz brytyjskiego empiryzmu na Wyspach

1.3. Jurysprudencja. W kierunku wykładni prawa pisanego na kontynencie i common law na Wyspach

2. Cywilizacja grecko-słowiańska

2.1. Narodziny Bizancjum w bazylikach pochodzenia jońsko-azjatyckiego

2.2. W kierunku grecko-słowiańskiego idealizmu

2.3. Jurysprudencja. W kierunku wykładni prawa pisanego

3. Arabowie w Europie

3.1. Narodziny islamu w cieniu pogańskiej świątyni

3.2. W religijnej szacie

3.3. Islamska jurysprudencja. Wykładnia Koranu

Rozdział III. Europa?

1. Europa: dwie prędkości czy brak mocy?

1.1. Fale integracji i dezintegracji

1.2. Komu bije dzwon

1.3. Walory jurysprudencji

2. Brexit

2.1. Resentyment czy zdrowy rozsądek?

2.2. Walory empiryzmu

2.3. Walory common law

3. Arabsko-muzułmańska diaspora

3.1. Zatruta studnia czy życiodajne źródło?

3.2. Z dala od Mekki i Medyny

3.3. Szari’at w Europie

Epilog

1. My, Europejczycy

2. My, Słowianie

Posłowie