Spis treści

Rozdział 1. Pojęcia podstawowe

1.1. Wprowadzenie

1.2. Ustalenia faktyczne

1.3. Środek dowodowy

1.4. Analiza

1.5. Analityczne aspekty środków dowodowych

Rozdział 2. Dowodzenie sądowe

2.1. Założenia teoretyczne

2.2. Zasada prawdy a rozumowania

2.3. Udowodnienie – przekonanie czy decyzja?

2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Analiza kryminalna

3.1. Pojęcia i cele

3.2. Rozumowania i decyzje w śledztwie

3.3. Wiedza policyjna i jej struktura

3.4. Metody

3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Argument dowodowy

4.1. Wprowadzenie

4.2. Pojęcie

4.3. Struktura

4.4. Podstawy uznania konkluzji

4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Sieci rozumowań dowodowych

5.1. Wprowadzenie

5.2. Metoda wykresów J.H. Wigmore’a

5.3. Podejście Bayesowskie

5.4. Podsumowanie

Rozdział 6. Opowieści o przestępstwach

6.1. Wprowadzenie

6.2. Typy opowieści

6.3. Struktura opowieści

6.4. Hipotezy

6.5. Podsumowanie

Rozdział 7. Podejście hybrydalne

7.1. Wprowadzenie

7.2. Zasada najlepszego wyjaśniania

7.3. Metoda hybrydalna

7.4. Podsumowanie

Wnioski

Dodatki

Dodatek I. Operatory wyszukiwania – Facebook

Dodatek II. Oprogramowania uzupełniające przeglądarki

Dodatek III. Analiza hipotez konkurencyjnych

Dodatek IV. „Burza mózgów”

Dodatek V. Formalne struktury argumentów

Dodatek VI. Obliczanie akceptowalności konkluzji argumentów

Dodatek VII. Kompetencje analityczne