Spis treści

Rozdział 1. Identyfikacja w kryminalistyce

1.1. Wprowadzenie

1.2. Aspekty logiczne i filozoficzne

1.3. Ujęcie tradycyjne

Rozdział 2. Krytyka ujęcia tradycyjnego

2.1. Wprowadzenie

2.2. Unikalność i indywidualizacja

2.3. Poszukiwanie niemożliwego kompromisu

Rozdział 3. Konsekwencje

3.1. Dalszy przegląd stanowisk

3.2. Formaty opiniowania

3.3. Niektóre aspekty statystyczne

Rozdział 4. Ekspertyza jako czynność wiedzotwórcza

4.1. Wprowadzenie

4.2. Kazus, model, wiedza

4.3. Rozbieżność opinii

4.4. Heurystyki, rozumowania i poziom aspiracji

Rozdział 5. Wokół dowodu naukowego

5.1. Wprowadzenie

5.2. Problem dowodu naukowego

5.3. Obszary niepewności w dowodzie naukowym

5.4. Pojęcie dowodu naukowego

Rozdział 6. W stronę ilorazu wiarogodności

6.1. Sieci Bayesowskie

6.2. Kilka szczegółów i egzemplifikacje

6.3. Dyskusje współczesne

Rozdział 7. Identyfikacja w analizie informacji

7.1. Wprowadzenie

7.2. Sens analizy

7.3. Podejście decyzyjne

7.4. Uwagi końcowe