Spis treści

Rozdział I. Ogólne zagadnienia Europejskiego Banku Centralnego

1. Podstawy prawne powołania i organizacji Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

2. Stabilność finansowa i stabilność cen jako cele Europejskiego Banku Centralnego

3. Standardowe i niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego

4. Niezależność i odpowiedzialność Europejskiego Banku Centralnego

5. Europejski Bank Centralny w sieci bezpieczeństwa finansowego

Rozdział II. Zadania Europejskiego Banku Centralnego w obszarze stabilności finansowej

1. Europejski Bank Centralny w europejskiej architekturze nadzoru finansowego

2. Europejski Bank Centralny w roli pożyczkodawcy ostatniej instancji

3. Kompetencje Europejskiego Banku Centralnego w zakresie funkcjonowania systemów płatniczych

4. Polityka informacyjna Europejskiego Banku Centralnego

5. Współpraca Europejskiego Banku Centralnego z międzynarodowymi instytucjami finansowymi

Rozdział III. Europejski Bank Centralny jako instytucja Europejskiej Unii Bankowej

1. Architektura Europejskiej Unii Bankowej

2. Europejski Bank Centralny w jednolitym mechanizmie nadzorczym

3. Europejski Bank Centralny w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz jednolitym systemie gwarantowania depozytów

4. Zaangażowanie Europejskiego Banku Centralnego w funkcjonowanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności