Spis treści

Rozdział I. Pojęcie standardu traktowania

1. Pojęcia standardu i klauzuli – uwagi ogólne

2. Pojęcie standardu

3. Klauzule generalne jako standardy

4. Pojęcie standardu traktowania w prawie międzynarodowym gospodarczym

5. Pojęcie klauzuli traktowania w prawie międzynarodowym gospodarczym

6. Podstawowe standardy traktowania w prawie międzynarodowym gospodarczym

7. Podsumowanie

Rozdział II. Standardy traktowania „obcych”

1. Pojęcie obcego w prawie międzynarodowym

2. Standardy traktowania obcych do połowy XX wieku

3. Prawa człowieka jako standard traktowania cudzoziemców

4. Podsumowanie

Rozdział III. Standardy traktowania w obrocie towarowym

1. Pojęcie handlu towarami w prawie międzynarodowym gospodarczym

2. Standardy traktowania towarów przed powstaniem GATT

3. Standardy traktowania towarów w prawie GATT i WTO

4. Standardy traktowania towarów w regionalnych umowach handlowych

5. Podsumowanie

Rozdział IV. Standardy traktowania w prawie inwestycyjnym

1. Zakres pojęciowy prawa inwestycyjnego

2. Traktowanie najbardziej uprzywilejowane

3. Traktowanie narodowe

4. Traktowania słuszne i sprawiedliwe

5. Podsumowanie

Rozdział V. Standardy traktowania w prawie handlowym w obszarach innych niż obrót towarowy

1. Zakres przedmiotowy prawa handlowego w odniesieniu do obrotu innego niż towarowy

2. Standardy traktowania w handlu usługami

3. Standardy traktowania w regulacjach prawa międzynarodowego gospodarczego dotyczących ochrony własności intelektualnej

4. Standardy traktowania w regulacjach międzynarodowego gospodarczego dotyczących zamówień publicznych

5. Podsumowanie