Spis treści

Rozdział I. Kształtowanie się międzynarodowego prawa kosmicznego

Rozdział II. Wpływ działalności wojskowej i cywilnej na sytuację w Kosmosie

1. Rywalizacja amerykańsko-radziecka w Kosmosie

2. Wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej dla celów wojskowych

3. Technologie podwójnego zastosowania (wojskowego i cywilnego)

4. Inne zagrożenia kosmiczne

5. Inicjatywy dotyczące ograniczenia militaryzacji Kosmosu

6. Militaryzacja Kosmosu a prawo międzynarodowe

7. Teledetekcja i śledzenie obiektów na orbitach kosmicznych

8. Działania Unii Europejskiej w Kosmosie

Rozdział III. Przyspieszenie procesu militaryzacji Kosmosu w XXI wieku

1. Rozwój broni kosmicznej

1.1. Broń przeciwsatelitarna ASAT

1.2. Nowe rodzaje broni

2. Problem używania energii jądrowej w Kosmosie

3. Projekty dotyczące stacjonowania broni w Kosmosie

Rozdział IV. Dyplomacja kosmiczna

1. Zabiegi dyplomatyczne o zapewnienie bezpieczeństwa kosmicznego

2. Porażki i sukcesy dyplomacji kosmicznej w XXI wieku

Rozdział V. Międzynarodowe środki i metody budowania zaufania

1. Środki budowania zaufania między państwami (TCBM)

2. Zasady likwidacji szczątków kosmicznych

3. Kodeks postępowania w Kosmosie

4. Zarządzanie ruchem kosmicznym

5. Znaczenie układów wielostronnych budujących zaufanie

Rozdział VI. Mechanizmy kontrolne technologii kosmicznych (międzynarodowych i krajowych)

1. Zasady działania umów o kontroli

2. Umowa Wassenaara

3. Układy o kontroli technologii rakietowych i pocisków balistycznych

4. Kontrola eksportu urządzeń kosmicznych

Rozdział VII. Narodowe bezpieczeństwo (security) w Kosmosie: prawo, polityka i strategia kosmiczna

1. Prawne aspekty narodowego bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

2. Prawo narodowego bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych i w innych państwach

3. Polityka i strategia kosmiczna poszczególnych państw

4. Rola ubezpieczeń w rozwoju działalności kosmicznej

5. Problemy bezpieczeństwa kosmicznego w najbliższej przyszłości

Zakończenie

Załączniki

Załącznik I. Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi

Załącznik II. Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów

wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną

Załącznik III. Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną

Załącznik IV. Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne

Załącznik V. Układ normujący działalność Państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich