Spis treści

Część I
Swobodny przepływ towarów
(Patrycja Dąbrowska, Ewa Gromnicka, Łukasz Gruszczyński, Bartłomiej Nowak, Anna Pudło)
1. Swoboda przepływu towarów wunijnym
rynku wewnętrznym (Bartłomiej Nowak, Anna Pudło)
2. Zakaz ograniczeń ilościowych iograniczeń oskutku
równoważnym do ograniczeń ilościowych
(Patrycja Dąbrowska, Ewa Gromnicka)
3. Zasada swobodnego przepływu towarów aprawo
Światowej Organizacji Handlu (Łukasz Gruszczyński)


Część II
Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej

(red. naukowa tomu: Zbigniew Hajn)
1. Pojęcie ipodstawy prawne swobodnego przepływu
pracowników wewnątrz Unii Europejskiej (Zbigniew Hajn)
2. Zakres podmiotowy swobody przepływu pracowników
(Dagmara Skupień)
3. Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników
(Anna Czaplińska)
4. Ograniczenia swobody przepływu pracowników
(Monika Smusz-Kulesza)
5. Równość traktowania (zakaz dyskryminacji) wzakresie
zatrudnienia (Leszek Mitrus)
6. Gwarancje i ułatwienia swobody przepływu pracowników
(Małgorzata Kurzynoga)


Część III
Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek

(Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka)
Sekcja I. Prawo przedsiębiorczości
1.Prawo przedsiębiorczości
Sekcja II. Prawo spółek
1.Pojęcie iźródła europejskiego prawa spółek
2.Specyficzne kwestie związane ze swobodą przedsiębiorczości spółek oraz ze swobodą przepływu kapitału
wkontekście prawa spółek
3.Harmonizacja krajowego prawa spółek
4.Ponadnarodowe formy spółek


Część IV
Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

(Małgorzata Kożuch)
1. Zasady ogólne dotyczące swobody świadczenia usług
2. Prawo pierwotne i sektorowe dotyczące swobody
świadczenia usług
3. Dyrektywa 2006/123 o usługach na rynku wewnętrznym


Część V
Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej

(Bartosz Bacia, Anna Zawidzka)
Sekcja I
Swoboda przepływu kapitału i płatności (Anna Zawidzka)
1. Swoboda przepływu kapitału ipłatności
Sekcja II
Swoboda świadczenia usług finansowych (Bartosz Bacia)
2. Swoboda świadczenia usług finansowych


Część VI
Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej

(Agata Jurkowska-Gomułka, Tadeusz Skoczny)
1. Podstawy izakres wspólnych reguł konkurencji Unii Europejskiej
2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję
3. Prewencyjna kontrola koncentracji przedsiębiorstw
4. Państwa członkowskie apaństwowe monopole handlowe
iprzedsiębiorstwa publiczne
5. Wspólne reguły konkurencji wodniesieniu do pomocy państwa
6. Sektorowe reguły konkurencji