Spis treści

Rozdział 1. Mała encyklopedia rewolucji

1. Nomenklatura podstawowa – od szarości do pełnej jasności

1.1. Pułapki językowe

1.2. Początek rewolucji – Internet

1.3. Narzędzia rewolucji – Vires in Numeris

2. Nomenklatura i systematyka związana z tokenami

2.1. Od żetonów po tokeny

2.2. Próba usystematyzowania

3. Drzwi do świata decentralizacji z łańcuchem bloków

3.1. Bitcoin

3.2. Ethereum

3.3. Ogólne uwagi

Wnioski

Rozdział 2. W lustrze kryminologicznym

1. Ogólna charakterystyka przestępczości

1.1. W poszukiwaniu przyczyn

1.2. Białe czy niebieskie kołnierzyki?

1.3. Stada przestępcze

2. Przestępstwa

2.1. Wprowadzenie

2.2. Oszustwa i kradzieże

2.3. Pranie pieniędzy i korupcja

2.4. Transakcje przestępcze i terroryzm

3. W stronę prewencji kryminalnej

3.1. Zorientowanie na problem i wywiad

3.2. Dobre praktyki

Wnioski

Rozdział 3. Wykrywanie przestępstw kryptowalutowych

1. Ogólna charakterystyka problemu

2. Ogólne reguły taktyczne

3. Konkretyzacje

Wnioski