Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ§1 - WARUNKI OGÓLNE ZAKUPU

 1. Sklep internetowy - Instytut Wydawniczy EuroPrawo - stanowi własność firmy Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: IWEP).

 2. Do poprawnego korzystania z witryny internetowej firmy IWEP wymagane są następujące komponenty:

  • przeglądarka internetowa Internet Explorer 6+

   lub

  • przeglądarka internetowa Firefox 1.5+

§2 - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie zamówień w firmie IWEP odbywa się za pomocą witryny internetowej dostępnej pod adresem: www.iwep.pl lub poprzez wysłanie treści zamówienia na adres e-mailowy: zam@iwep.pl, zawierającego specyfikację zamawianych tytułów, ich ilość oraz dane zamawiającego umożliwiające dokonanie wysyłki.

 2. Składanie zamówień, a tym samym ich realizacja, wymaga zapoznania się z regulaminem i działaniem strony e-księgarni

 3. Kupujący, po złożeniu zamówienia, otrzyma e-mailem na podany w zamówieniu adres, automatyczne potwierdzenie ze sklepu internetowego firmy IWEP,  o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz numer rachunku bankowego i innych niezbędnych danych umożliwiających dokonanie płatności za zamówienie.

 4. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przez Kupującego w ciągu 7 dni od złożenia, będą automatycznie anulowane.

 5. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Zamówienie jest realizowane w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez bank dokonania wpłaty przez Kupującego.

 7. Jeżeli dostępność zamawianej publikacji jest oznaczona w sklepie jako „druk na żądanie” lub „na zamówienie”, IWEP w korespondencji e-mail określi dodatkowo termin realizacji (zwykle do 14 dni roboczych). Kupujący dokonując płatności do zamówienia, z zachowaniem terminu określonego w punkcie 4, wyraża tym samym akceptację otrzymanej propozycji terminu realizacji zamówienia.

 8. Ceny oznaczone w sklepie internetowym jako „Cena:”,są cenami detalicznymi brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów wysyłki, które są określone w cenniku wysyłek zatytułowanym „Koszty dostawy”, dostępnym pod tym oznaczeniem z karty każdego oferowanego do sprzedaży produktu.

 9. Cena podana przy każdym towarze, oznaczona jako „Cena:”, jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 10. Firma IWEP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

 11. Dostępność towarów uzależniona jest od stanu zapasów w magazynie. W przypadku braku danego towaru w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.

 12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, przekazywane Klientowi przesyłką.

 13. Płatność za zamówiony towar Kupujący wnosi w formie przedpłaty przelewem na konto wskazane przez IWEP w potwierdzeniu przyjętego zamówienia.

§3 - RABATY I PROMOCYJNE WARUNKI ZAKUPU
 1. IWEP w ramach e-kięgarni dostępnej pod adresem: www.iwep.pl, może prowadzić różnego rodzaju akcje promocyjne i rabatowe.

 2. Zakupy z rabatem dostępne są w ramach promocyjnych opustów cen na towary uwidocznione w zakładce serwisu „PROMOCJE” (http://www.iwep.pl/promocje ) oraz według zasad szczegółowych określonych dla zarejestrowanych członków „Klubu Książki EuroPrawo”

 3. Szczegóły aktualnej oferty „Klubu Książki EuroPrawo” publikowane są pod adresem http://www.iwep.pl/klub-ksiazki

 4. Elementy składowe oferty „Klubu Książki EuroPrawo” mogą być w każdym czasie i bez uprzedzenia powoływane, aktualizowane i odwoływane.

 5. Jeżeli informacje szczegółowe nie stanowią inaczej, oferta kierowana w ramach „Klubu Książki EuroPrawo”, dotyczy użytkowników zarejestrowanych w systemie e-księgarni EuroPrawo.

 6. Rejestracji dokonać można w każdym czasie, pod adresem http://www.iwep.pl/rejestracja.  

 7. Zamknięcie aktywnego konta można zlecić wysyłając na adres zam@iwep.pl email z żądaniem wycofania rejestracji. Z chwilą przyjęcia zgłoszenia o wyrejestrowanie, użytkownik traci nabyte rabaty. Dotyczy to również rabatów przypisanych do niezrealizowanych w chwili wypowiedzenia zamówień.

 8. Uczestnictwo w „Klubie Książki EuroPrawo” uprawnia do uczestniczenia w programach promocyjnych organizowanych przez IWEP w tym pozyskiwania i gromadzenia indywidualnych rabatów handlowych uprawniających do tańszych zakupów w e-księgarni.

 9. Wysokość i zakres czasowy obowiązywania uzyskanych rabatów określą szczegółowo poszczególne akcje promocyjne.

 10. Zasadą nadrzędną dotyczącą rabatów jest brak możliwości ich łączenia i sumowania. Oznacza to, że w przypadku dostępności danego towaru w różnych akcjach promocyjnych, do zamawiającego należy decyzja z której promocji będzie korzystał.

 11. Ceną wiążącą o której mowa w §2 pkt.9, może być także cena uzgodniona w drodze potwierdzonej korespondencji mailowej pomiędzy Kupującym i działem handlowym IWEP (zam@iwep.pl)

§4 - ZWROTY I WYMIANA TOWARU

 1. Zakupiony towar jest właściwie zabezpieczony i zapakowany. 

 2. W przypadku zakupu towaru na odległość Klient ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania towaru - zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271). Warunkiem przyjęcia takiego zwrotu jest dostarczenie towaru pełnowartościowego. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Kupujący. IWEP zwraca Klientowi całą kwotę jaka została wpłacona tytułem tego zamówienia, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.

 3. Zwracany towar powinien być wysłany na adres: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 00-140 Warszawa, al. Solidarności 117 lok.207.

 4. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży.

 5. IWEP zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

§5 - GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towar sprzedawany w sklepie internetowym IWEP jest objęty gwarancją producenta.

 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczących uszkodzeń, które powstały podczas transportu, jest opisanie uszkodzeń.

 3. W przypadku ewentualnych reklamacji najkorzystniej jest kontaktować się bezpośrednio z działem zamówień IWEP.

 4. IWEP podejmuje decyzje w sprawie reklamacji w ciągu maksymalnie 14 dni od jej zgłoszenia i niezwłocznie powiadomienia o decyzji Kupującego.

 5. W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie lub wymianie. IWEP ponosi w takim przypadku koszty przesyłki.

 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją o oddaleniu reklamacji.

 7. Towar, którego reklamacja lub zwrot nie zostanie uznana (np. ze względu na odesłanie do IWEP po wymaganym terminie)  zostanie odesłany do Kupującego.

§6 - OCHRONA DANYCH

 1. Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez IWEP danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupującego. Dane te służą również wystawieniu faktury.

 2. Firma IWEP jest zobowiązana do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 3. Dalsze szczegóły określa "Polityka prywatności".

§7 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Dla sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy właściwy jest Sąd.

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© 2012 | polityka prywatności