Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/207 00-140 Warszawa, Nr KRS 0000309818, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213493348, REGON: 141497221.

2. Kontakt z administratorem jest możliwy:

a) drogą e-mailową na adres: biuro@iwep.pl;

b) korespondencją pocztową na adres: Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o., Al. Solidarności 117/207 00-140 Warszawa.

3. Administrator przetwarza dane Klientów w celach:

a) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie oraz sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy funkcjonalności sklepu;

b) realizacji zawartych umów;

c) potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

d) marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

4. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Klienta w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

5. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Klienta:

a) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Klienta;

b) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych.

6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia.

7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danzych, oraz prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

8. Okres przetwarzania trwa od chwili pozyskania danych do momentu ustania interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

9. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Klient ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Klient, składając zamówienie w Sklepie internetowym, dobrowolnie podaje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres dostawy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawę prawną przetwarzania przez Administratora stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

12. Sklep wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje, za zgodą Klienta, są zapisywane przez serwer Sklepu na jego komputerze. Podlegają one wszelkim procesom zarządzania dostępnym w systemach operacyjnych dla plików cookies, według decyzji i uznania Klienta. Wyłączenie przyjmowania plików cookies w komputerze Klienta, zawsze możliwe do zrealizowania, może powodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu.

13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© | polityka prywatności