Informujemy że używamy plików "cookies" i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy oraz statystyk.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Klienta oznacza, że pliki te będą umieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Zawsze jednak można zmienić te ustawienia.

koszyk: 0 produktów

Magdalena Śliwa-Wajda

Magdalena Śliwa-Wajda

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stypendystka Uniwersytetu w Zurychu oraz Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn; autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa pomocy publicznej oraz prawa rynku kapitałowego.

Cena: 65.00 zł

Do koszyka

Dostępny na bieżąco

Jarosław Kundera

Jarosław Kundera

Professor of the University of Wroclaw, Jean Monnet Chair, member of workinggroup on the Agenda 2000, expert of Directorate General for Economicand Financial Affairs (DG ECFIN) European Commission, coordinator of Tempus program on European Studies. Curriculum Development, coordinator of post-diploma French study – Public policy in Europe (DESS), member of Committee of National Research (KBN) in Warsaw, coordinator of Tempus program Euro-Regio-Center, Director of theInstitute of Economics of the University of Wroclaw, adviser for Structural Funds in two operational programs: Trans frontier cooperation between Poland and the Czech Republic and Regional Operational program for Lower Silesian Voievodship (education infrastructure), chief of group of researchers under the J. Monnetprogram: The Political Economy of the EMU, and the program: Initiative and Constrain in the Mapping of Evolving European Borders.

Cena: 65.00 zł

Do koszyka

Dostępny na bieżąco

Joanna Długosz, Piotr Góralski, Jerzy Lachowski, Agnieszka Malicka, Joanna Mierzwińska-Lorencka, Piotr Ochman, Janusz Sawicki, Agata Ziółkowska

Joanna Długosz

doktor habilitowana nauk prawnych LL.M., adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz w Katedrze Prawa Karnego, Międzynarodowego Prawa Karnego, Komparatystyki Prawnej i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; kierownik polsko-niemieckich stacjonarnych studiów wspólnych na kierunku Prawo, realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; ekspert zewnętrzny w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP.

Piotr Góralski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zagadnieniami prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Obszar jego zainteresowań badawczych stanowi głównie nauka o sankcjach karnych (ze szczególnym uwzględnieniem środków zabezpieczających), problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej, a także zagadnienie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości powrotnej, zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej. Zajmuje się problematyką podstaw odpowiedzialności karnej, sankcji karnych, zasad wymiaru kary, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Jerzy Lachowski

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; czynny adwokat; autor oraz współautor 50 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz wykonawczego.

Agnieszka Malicka

doktor nauk prawnych; germanista i prawnik; adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych na WPAiE, dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na WPAiE oraz koordynator Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa Wrocław-Berlin.

Joanna Mierzwińska-Lorencka

doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN; asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Piotr Ochman

doktor nauk prawnych; radca prawny; adwokat; adiunkt w Katedrze Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego oraz wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Janusz Sawicki

profesor nadzwyczajny; doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa; kierownik Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Agata Ziółkowska

doktor nauk prawnych; asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK; specjalizuje się w prawie karnym powszechnym i wojskowym.

Cena: 49.00 zł

Do koszyka

Dostępny na bieżąco

Tomasz Knepka

Tomasz Knepka

Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Podatkowego Unii Europejskiej organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UMK. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych z obszaru prawa rynku finansowego (w tym rozdziałów w książkach, artykułów, glos i sprawozdań). Jego naukowe zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie rynku finansowego, prawie podatkowym, prawie Unii Europejskiej  oraz sieci bezpieczeństwa finansowego.

Cena: 55.00 zł

Do koszyka

Dostępny na bieżąco

Mateusz Chołodecki, Michał Strzelbicki

Mateusz Chołodecki

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz członek organizacji i instytucji naukowych mi.in.: European Institute of Law w Wiedniu, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS) oraz Invaiting Justice, adwokat.

Michał Strzelbicki

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa, w tym współautorem siedmiu podręczników prawa gospodarczego. Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się wprawie odszkodowawczym, prawie ubezpieczeń, prawie europejskim oraz prawie gospodarczym. 

Cena: 35.00 zł

Do koszyka

Dostępny na bieżąco

Monika Adamczak-Retecka, Agata Capik, Anna Czaplińska, Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, Bartosz Degener, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Maciej Górka, Ewa Gromnicka , Robert Grzeszczak, Zbigniew Hajn, Olga Hołub-Śniadach, Anna Kalisz, Małgorzata Kożuch, Małgorzata Kurzynoga, Anna Łabędzka, Adam Łazowski, Sylwia Majkowska-Szulc, Hanna Marczewska, Leszek Mitrus , Bartłomiej Nowak, Anna Pudło, Alicja Sikora, Dagmara Skupień, Magdalena Słok-Wódkowska, Monika Smusz-Kulesza, Anna Zawidzka - Łojek

Monika Adamczak-Retecka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kierownik Szkoły Prawa Brytyjskiego.

Agata Capik

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu), wykładowca prawa Unii Europejskiej na uniwersytetach w Luksemburgu, Tarnopolu i Lwowie.

Anna Czaplińska

Doktor nauk prawnych, asystentka w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

Doktor nauk prawnych (European University Institute we Florencji), adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor zarządzający czasopisma „Yearbook of Polish European Studies”.

Bartosz Degener

Doktor nauk prawnych, adwokat, LL.M. (Vrije Universiteit Brussel), członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Maciej Górka

Doktor nauk prawnych, szef wydziału w Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorstwa i Przemysł w Komisji Europejskiej.

Ewa Gromnicka

Magister prawa, doktorantka w European University Institute we Florencji, asystent w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor zarządzający czasopisma „Yearbook of Polish European Studies”, główny specjalista w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Departamencie Prawa Unii Europejskiej.

Robert Grzeszczak

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2015-2018 członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wykładał prawo europejskie i międzynarodowe - od 2003 do 2010 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 2009 na Uniwersytecie Warszawskim, a także – jako profesor gościnny - Uniwersytecie Philipsa w Marburgu (Niemcy) i w Poczdamie (Niemcy). 

Zbigniew Hajn

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego.

Olga Hołub-Śniadach

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego.

Anna Kalisz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu, współpracuje z Wydziałami Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Małgorzata Kożuch

Doktor nauk prawnych, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Małgorzata Kurzynoga

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

Anna Łabędzka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Europejskiego University of Sussex. Obecnie doktorantka Wydziału Prawa City University w Londynie.

Adam Łazowski

Doktor nauk prawnych, profesor prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Westminster w Londynie.


Sylwia Majkowska-Szulc

Prof. UG doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Hanna Marczewska

Magister prawa, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, LL.M. (Vrije Universiteit Brussel).

Leszek Mitrus

Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bartłomiej Nowak

Doktor habilitowany nauk prawnych (European University Institute we Florencji); adiunkt w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; counsel w Domański Zakrzewski Palinka sp. k.; członek kolegium redakcyjnego pisma „Master of Business Administration”.

Anna Pudło

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Alicja Sikora

Doktor nauk prawnych, referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w ramach seminariów Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

Dagmara Skupień

Doktor prawa, adiunkt w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat.

Magdalena Słok-Wódkowska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, a także Master professionnel du droit des affaires. Adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA UW. Jest głównym specjalistą w Kancelarii Senatu RP, w której doradza Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu, przygotowując między innymi opinie na temat projektów aktów prawnych UE oraz projekty uzasadnionych opinii Senatu w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości. Członek komisji rewizyjnej Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego.

Monika Smusz-Kulesza

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

Anna Zawidzka - Łojek

Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego oraz kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka, współautorka i redaktor naukowy wielu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z zastosowaniem zasady niedyskryminacji oraz funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Przewodnicząca Rady Programowej IWEP.

Cena: 119.00 zł

Wyświetlono 1 - 6 z 82
« Poprzednia12345...Następna »

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

© 2012 | polityka prywatności