Maciej Markowski

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.