Anna Grodzka

Fundacja Trans-Fuzja na rzecz osób transpłciowych, organizacja pożytku publicznego.