Joanna K. Dziura

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.