Mariusz Drozdowski

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.