Paweł Daniluk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy–Żoliborza w Warszawie.