Sylwia Majkowska-Szulc

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Handlowego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, WPiA kierunek prawo (1999 r.) oraz Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych kierunek filologia w zakresie nauczania języka francuskiego (1999 r.). Tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UG w 2004 r. Posiada Dyplom Studiów Europejskich Uniwersytetu Nauk Społecznych z Tuluzy (1998 r.) oraz Certyfikat Międzynarodowej Izby Handlowej z Paryża potwierdzający praktyczną znajomość podstaw ekonomii i języka francuskiego ekonomicznego (1999 r.). W pracy naukowej specjalizuje się w teorii prawa Unii Europejskiej, w prawie ustrojowym Unii Europejskiej oraz w wybranych dziedzinach unijnego prawa materialnego, w szczególności w swobodach gospodarczych oraz europejskim prawie pracy i zabezpieczenia społecznego. Od marca 2014 adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.