Katarzyna Żukrowska

Ekonomistka i politolog, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH oraz kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w tym Instytucie.

Autorka ponad 500 publikacji. Zainteresowania badawcze: międzynarodowe uwarunkowania transformacji, integracja europejska i w innych regionach gospodarki światowej (unia gospodarczo-walutowa i budżet ogólny), instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, gospodarcze aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, związki między polityką i gospodarką, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, handel międzynarodowy, konkurencyjność, innowacyjność.