Jerzy Zajadło

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 Autor około 200 opracowań naukowych z zakresu historii doktryn, filozofii prawa, prawa międzynarodowego i praw człowieka, w tym między innymi monografii: Formuła Radbrucha (2001), Odpowiedzialność za Mur (2003), Studia Grotiana (2004), Dylematy humanitarnej interwencji (2005), Gustaw Radbruch (2007), Po co prawnikom filozofia prawa? (2008).