Roman Kwiecień

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Autor publikacji z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, w tym Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego (2000), Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym (2004), Między wartością wspólnoty a wspólnotą wartości. Studia i szkice z filozofii prawa idealizmu niemieckiego (2007).