Jerzy Kranz

Doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz były ambasador RP w Niemczech. 

​Autor publikacji z dziedziny prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, w tym między innymi Entre l'influence et l'intervention. Certains aspects juridiques de l'assistance financière multilatérale (1994), Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998–2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową (współautorzy: Jan Barcz, Bartosz Jałowiecki) (2004), Polen und Deutschland: getrennte oder gemeinsame Wege der Geschichtsbewältigung? Juristisch-politische Bemerkungen aus polnischer Sicht (2005), Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej (2007), War, Peace or Appeasement? Völkerrechtliche Dilemmata bei der Anwendung militärischer Gewalt zu Beginn des 21. Jahrhunderts (2009).