Anna Wyrozumska

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim.