Ireneusz Kolowca

Magister prawa, pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego.

​magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002), magister międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, absolwent Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH-Sciences Po (2003).
Pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego.
Od października 2004 r. - ekspert narodowy w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu.
Zainteresowania naukowe: wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, europejskie prawo gospodarcze szczególnym uwzględniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej i konkurencji, konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich