Małgorzata Nesterowicz

Doktor nauk prawnych, Senior Legal Officer w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w Lizbonie.