Alicja Pomorska

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego.