Maciej Taborowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt Prawa Unii Europejskiej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Instytucie Nauk Prawnych PAN; prowadzi zajęcia dydaktyczne w Centrum Europejskim UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW, wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla sędziów, prokuratorów, aplikantów zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych, stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego w Oxfordzie, stypendysta m.in. na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Uniwersytecie w Leuven oraz w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.