Artur Mudrecki

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.