Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Absolwentka Deutsche Rechtsschule an der Universität Warschau oraz British School for English and European Law. Specjalizuje się w prawie handlowym i europejskim. Autorka publikacji książkowych i prasowych dotyczących m.in. swobody przedsiębiorczości w prawie UE, europejskiego prawa spółek czy wykładni prounijnej prawa polskiego.