Tomasz Dubowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.