Dagmara Dominik-Ogińska

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Specjalistycznych Studiów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Paris IX Dauphine w Paryżu oraz Ecole Nationale des Impôts w Paryżu. Posiada doświadczenie w polskiej oraz francuskiej administracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego, VAT, procedur kontrolnych i podatkowych. Autorka licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego i prawa wspólnotowego.