Anna Czaplińska

Doktor nauk prawnych, asystentka w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.