Anna Pudło

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2011 r. Absolwentka studiów doktoranckich w INP PAN w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2003–2007 pracowała w Kancelarii Senatu RP m.in. w Biurze Spraw Międzynarodowych i Spraw Europejskich. Od 2009r. pracuje w Zespole Orzecznictwa i Studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.