Artur Nowak-Far

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych MSZ (2013), prof. SGH (2003), dr hab. nauk prawnych (UAM Poznań, 2002), dr nauk ekonomicznych (AE Poznań, 1996), absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 1991 stypendysta Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Kopenhaskim (Wydział Prawa i Instytut Ekonomiczny), 1993-1994 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (na Kellstedt Graduate School of Business Administration, DePaul University, Chicago), 1999-2000 wykładowca Forvaltningshojskole w Kopenhadze. W SGH od 2001 r. Prowadzi badania w zakresie Unii Gospodarczej i Pieniężnej w Europie, bankowości centralnej w UE, organizacji i zarządzania administracją publiczną w UE. Zajmuje się także prawem technicznym UE.