Marcin Górski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Eu­ro­pej­skie­go Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Adwokat. Adiunkt w Katedrze Eu­ro­pej­skie­go Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu Sokrates w Katolickim Uniwersytecie Nijmegen w Holandii (2000-2001). Odbył staże w kan­ce­la­riach Bird & Bird (Bruksela) i Ernst & Young (Warszawa). W 2002 r. pracował jako prawnik w kancelarii D. Janczak i Wspólnicy (Ernst&Young) w Warszawie.

W l. 2002-2003 na zlecenie rządu RP weryfikował tłumaczenia aktów prawa wspólnotowego na język polski. W 2006 r. obronił, przygotowaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny Wyrozumskiej, rozprawę doktorską pt. "Instrumenty polityki handlowej Unii Europejskiej." Autor publikacji z zakresu prawa UE i Światowej Organizacji Handlu (WTO). Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rządu Konfederacji Szwajcarskiej (studia we Fryburgu 2005-2006). Specjalizuje się w problematyce prawa Unii Europejskiej i międzynarodowego publicznego prawa gospodarczego, a ponadto prawa administracyjnego. Od 2006 r. partner w Tataj Górski Adwokaci sp.p.adwokatów i radców prawnych.