Maciej Górka

Doktor nauk prawnych, szef wydziału w Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorstwa i Przemysł w Komisji Europejskiej.

Wcześniej wieloletni pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.