Katarzyna Zawidzka

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.