Michael Kubiciel

Kierownik Katedry Niemieckiego, Europejskiego oraz Międzynarodowego Prawa Karnego i Prawa Karnego Procesowego, Prawa Karnego Medycznego oraz Gospodarczego na Wydziale Prawa, Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy.