Maciej Hadel

doktor nauk społecznych w dyscyplinie prawo o specjalności prawo administracyjne (2019); praca doktorska została obroniona w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA UJ. W trakcie studiów członek Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kolejno pełnił funkcję Asystenta Koordynatorów ww. Sekcji (2015‒2019). Redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ (2016‒2017). Autor publikacji zzakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa samorządu terytorialnego. Aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.