Monika Woźniak

Prawniczka, filozofka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendium na Katholieke Universiteit Leuven. Współpracowała m.in. z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Amnesty International. W międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance zajmuje się sporami sądowymi i arbitrażowymi, prawem konkurencji i sprawami z zakresu compliance. Zaangażowana w projekty pro bono.