Justyna Żylińska

Wieloletni wykładowca na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie