Paulina Topolska

Prawnik, założyciel oraz wspólnik grupy prawnej ITMT Law Sp. z o.o., absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji, sekretarz Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Gdańsku, członek Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego przy Europejskiej Agencji Kosmicznej w Paryżu (ECSL), Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC) oraz Think Tanku Morskiego i Kosmicznego.