Mirosława Ostrowska

Profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje w Zakładzie Fizyki Morza. Liderka Konsorcjum Naukowego SatBałtyk skupiającego naukowców z Instytutu Oceanologii, Uniwersytetów Gdańskiego i Szczecińskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku powołanego w celu opracowania systemu satelitarnej kontroli środowiska Morza Bałtyckiego. Przewodnicząca Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN oraz Sekcji Morskiej Komisji Nauk Kosmicznych przy oddziale PAN w Gdańsku, ekspertka Komisji Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Think Tanku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.