Maciej Nyka

Profesor w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach oraz autor i współautor czterech monografii z obszaru krajowego i międzynarodowego prawa środowiska. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem ich międzynarodowych aspektów. Członek Interdyscyplinarnej Komisji Badań Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku oraz innych polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.