Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Partner i współwłaściciel kancelarii BMSP.