Piotr Lewandowski

Partner w Kancelarii Prawniczej Drożdżał Lewandowski, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, wcześniej długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta St. Hughes College Oxford University i Uniwersytetu w Hamburgu, wieloletni doradca prawny firm polskiego sektora naftowego, autor publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązaniowego i prawa morskiego.