Aleksandra Koska-Legieć

Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem morskim i międzynarodowym transportem morskim skroplonego gazu ziemnego.