Beata Kolarz

Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Członek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku. Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Oceny Osiągania Efektów Kształcenia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Prawo (WSAiB w Gdyni). Uczestniczka wielu konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych, w tym organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych przy Oddziale PAN w Gdańsku.