Maja Głuchowska-Wójcicka

Adiunkt w Instytucie Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania WSB w Gdańsku, członek: Zespołu Nauk Społecznych i Historii Polskich Badań Polarnych Komitetu Badań Polarnych PAN, Komisji Prawa Morskiego PAN oraz Komisji Nauk Kosmicznych PAN, absolwentka letniej szkoły Międzynarodowego Prawa Morza przy Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie publicznym.