Mirosław Darecki

Z wykształcenia fizyk, zajmuje się zagadnieniami związanymi z dopływem i rozprzestrzeniam się energii słonecznej w morzu, w tym także jego teledetekcją. Obecnie jest profesorem w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, gdzie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Fizyki oraz Pracowni Teledetekcji Morza.